Kwarc to rodzaj piasku, który składa się z dwutlenku krzemu. Kwarc można również znaleźć w granicie, wapieniu i marmurze. Kwarc może być używany do wytwarzania wielu różnych produktów, w tym szkła, farb i ceramiki.

Kwarc jest ważnym członkiem grupy minerałów skałotwórczych zwanych krzemianami. Jest to minerał znajdowany w skałach magmowych (skałach powstałych w wyniku chłodzenia i krzepnięcia magmy) oraz skałach osadowych (skały powstałe w wyniku zagęszczenia lub cementacji cząstek, takich jak błoto lub piasek).

Kwarc obejmuje kilka odmian: ortoklaz, albit, mikroklin i oliwin.